Sea Boutique - חדרים לפי שעה בחיפה

Sea Boutique הינו חדר אינטימי בחיפה. במתחם ניתן יהיה להתארח בכל זמן לכמה שעות. התרעננות מהירה בחיפה, כניסה דיסקרטית בחדר

חדרים לפי שעה חדרים לפי שעה בחיפה

✓ מאפיינים

    לראש
    העמוד