Plaza Beach - חדרים לפי שעה בחיפה

Plaza Beach הינו מתחם מרהיב בחיפה. בחדר ניתן להתפנק עם בן הזוג לכמה שעות. התרעננות מהירה בחיפה, שירות ברמה גבוהה במתחם

חדרים לפי שעה חדרים לפי שעה בחיפה

✓ מאפיינים

    לראש
    העמוד